Høringssvar fra Tony Remøy

Dato: 11.04.2023

Ønsker ikke at landet vårt skal overkjøres av av et hovedsakelig privat udemokratisk utenlandsk organ. Vi må beholde styringsretten i landet vårt, uavhengig av om den vestlige pengemakten bestemmer noe annet. WHO endret i 2009 hva som skal betraktes som en pandemi. Etter dette kunne enhver sykdom med en viss spredning defineres som en pandemi. Covid 19 er et biovåpen og har ingen naturlig opprinnelse. Heldigvis hadde den ingen større effekt enn en vanlig influensa. Alt som ble indoktrinert som skremselspropaganda viste seg å være en bløff. Dette ble gjort bevisst. Nedstengning av samfunnet ble gjort for å ta livet av middelklassen, små og mellomstore bedrifter. Grunnlaget for nedstengning av samfunnet var ikke tilstede, men likevel skulle dette holdes hemmelig i 60 år. Må tydeligvis være litt av en statshemmelighet. PST hadde en trusselanalyse, som sa at den uvaksinerte delen av befolkningen drev med statsfienlig virksomhet, fordi de ikke godtok det offentlige narrativet. Dette kom noen måneder etter at nøyaktig det samme ble skrevet av Homeland Security i USA. Pfizer ville holde covid testresultatene sine hemmelig i 75 år, intil de og FDA ble saksøkt og måtte begynne å offentliggjøre dem. Alternativ og ufarlig behandling ble latterliggjort for å kunne beholde nødgodkjenningen av genterapien. Alle som ikke holder seg til msm vet dette, og tiltroen til big pharma og kontrollorganer er på et bunnivå. Kun 10% av Amerikanerne ville ta siste booster. Den nominelle dødeligheten verden over har økt signifikant etter vaksineringen. Mest selvfølgelig der vaksinetettheten har vært størst. Nå blir vel alle innlegg som dette samt innlegg av liknende karakter lagret i 5 år, slik at en kan holde oversikt og eventuelt gjøre tiltak mot de som ikke følger hovedstrøms narrativet. Det skal ikke være trykt lenger å fremme motstemmer. Snart kommer nye biometriske vaksinepass. Kombinert med cbdc fører det til full ovevåkning og kontroll på linje med totalitære stater vi ikke liker å sammenligne oss med.