Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 364821

Dato: 11.04.2023

Jeg sier NEI! til endringer i smittevernloven!