Høringssvar fra Inger

Dato: 13.03.2023

Jeg sier NEI til forslaget. Det er galskap og gå med på dette.