Høringssvar fra Jolaug Østrem

Dato: 11.04.2023

Smittevernloven dere vil gjør permanent er Grunnlovstridig og helt uaktuell å godta!