Høringssvar fra Aina Hopland

Dato: 10.04.2023

Forslaget støttes IKKE av flere forskjellige grunner. Vi VET nå at isoleringen, segregeringen mm har ført til en drastisk økning i psykiske lidelser. Og isolasjonen under covid førte kun til at eldre bl.a måtte dø alene, uten sine nære og kjære. Vi ser også nå en økning av dødsfall- mye fordi personer med tegn på sykdom IKKE fikk nødvendig utredning og/eller behandling. Og alt dette pga en influensa man måtte teste seg for å vite at man hadde, påfulgt av psykisk press og tvang for å vaksinere seg. Det er umulig å IKKE konkludere med at denne "pandemien" var opphauset/helt hysterisk og ble overdimensjonert og virkemidlene som ble brukt (isolering osv) var unødvendige og gjorde situasjonen verre. Rett og slett dårlig håndtert. Og dette skal nå bli en akseptert løsning? Når man ser hvor elendig den ble håndtert sist? Så forslaget støttes IKKE!