Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101258

Dato: 05.02.2023

Dette forslaget må ikke forlenges, folk må bestemme over egne valg. Tvang skal ikke være lov.