Høringssvar fra Kjell Tveiterås

Dato: 28.03.2023

Hei.Vi må bestemme i eget land.Er sterkt imot overnasjonale og ikkje nasjonale organ skal bestemme,då har me ingen demokrati igjen.Dette må våre folkevalgte si nei til.