Høringssvar fra Kathrine Brustad

Dato: 04.03.2023

Jeg sier nei til en permanent smittevernlov.

Erfaringene har vist at nedstengningen og tiltakene under covid-19 ikke var vellykket. Hvorfor gjenta noe som ikke fungerte?

Endringene vil innebære at vi i Norge og alle andre medlemsland av WHO må overgi all suverenitet til WHO ved neste pandemi eller ved andre hendelser som kan påvirke vår helse.

Det gir WHO rett til blant annet tvangsvaksinering, segregering, lockdowns og overvåking.

Dette truer vårt demokrati. I tillegg bryter flere av endringene i forslaget med menneskerettighetene og Norges lover.