Høringssvar fra Steffen Fossum-Berg

Dato: 01.03.2023

Norge MÅ beholde suverenitet over eget land og dets innbyggere! Jeg mener vi utvilsomt har kompetanse og medisinsk ekspertise til å håndtere eventuelle epidemier, pandemier og utbrudd på egen hånd.
Jeg finner det dypt urovekkende hvis vi skulle gi WHO en suvereniteten som både strider mot Norges lover og som vil være en trussel mot vårt demokrati.
Hvorfor vi skal vurdere å gi WHO et slikt mandat, uten at det har vært en åpen og god offentlig diskusjon om nødvendigheten av et såpass drastisk valg, er for for meg helt uforståelig. Og hvorfor vil WHO gjøre en bedre jobb enn vår egen ekspertise?
WHO's leder "Dr. Tedros" er ikke en gang medisinsk lege, men utdannet veterinær.
Han er også knyttet til alvorlige brudd på menneskerettighetene i forbindelse med sin rolle som helseminister i Etiopia. Og siden vi snakker om pandemihåndtering er det interessant å merke seg at han er anklaget for å dekke over tre koleraepidemier hvor svært mange mennesker døde. Han har også vært medlem i "Tigrey Peoples Liberation Front" som USA på 90-tallet klassifiserte som en terrororganisasjon.
Dr. Tedros fortid inviterer heller til skepsis enn tillit. Og tillit er et nøkkelord når det kommer til en god og velfungerende respons på eventuelle pandemier, epidemier og utbrudd. Er det ikke?
WHO har også sterke bånd til World Economic Forum (WEF). En organisasjon som jobber innstendig for å realisere leder Klaus Schwab sinetotalt udemokratiske og utopiske visjoner om en "New World Order" eller "The Great Reset". Kan vi ha tillit til aktører som både er medlem og støtter WEFs agenda? Er vi som folk og nasjon tjent med dette? Jeg mener utvilsomt nei!
Forslget innebærer i realiteten et internasjonalt diktatur i regi av WHO og deres samarbeidspartnere i WEF.