Høringssvar fra Celine Frøshaug

Dato: 11.04.2023

Dette er absurd.