Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 152317

Dato: 14.03.2023

Altfor mye suverenitet er allerede grunnlovsstridig gitt bort til fremmede makter. Overgir vi til WHO å bestemme f.eks tvangsvaksinering i Norge så er i praksis siste skinn av selvråderett og demokrati borte. Vi er ikke lenger noe selvstendig land. Dette må aldri skje.