Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 888344

Dato: 02.03.2023

Jeg stemmer nei til at norsk smittevernslov og pandemiberedskap skal underlegges WHO.