Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 140474

Dato: 08.03.2023

Nei til endring av smittevernsloven.
Vår gamle smittevernslov ivaretar demokratiske rettigheter best. Tenk over det.