Høringssvar fra Ola Alexander

Dato: 11.04.2023

Den forlengede loven må opphøre 1.juli 2023.