Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188187

Dato: 29.03.2023

Dette forslaget støttes ikke. Det er i strid med våre menneskerettigheter.