Høringssvar fra Marie Rørvik

Dato: 11.04.2023

Jeg er absolutt 100% imot å gi fullmakter til WHO om smittehåndtering. Ettertiden har vist at covid-19-tiltakene ikke var hensiktsmessige.

Vi trenger å bheolde vår egen suverenitet - med åpenhet for samarbeid om tiltak og kunnskap. Tilliten til WHO og WEF er null. Pandemidefinisjonen ble endra til det meningsløse.