Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 892279

Dato: 02.03.2023

Tiltak som bryter med grunnlov og menneskerettigheter ønskes ikke . Svaret er ved dette nei til høringsforslaget.
Skadene påført folk etter håndteringen av "korona - epedimien" burde taes til etterretning .