Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 275540

Dato: 11.04.2023

I strid med Norges grunnlov