Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 246837

Dato: 10.04.2023

Ikke enig!