Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 204415

Dato: 02.04.2023

Dette er ikkje greit. Norge må tenke på kva som nytter folket. Ikkje kva globale styresmakter føretrekker.