Høringssvar fra Steinar Lode

Dato: 10.04.2023

Mitt høringssvar er som følger:
Forslaget strider mot grunnloven og menneskerettighetsprinsipper. Det kan ikke være bra for et samfunn at byråkrater skal vurdere hvordan borgerne skal kunne bevege seg og ev. iverksette frihetsberøvelse.
Det mangler dessuten sikkre målinger på effekten av de tiltakene som har vært - om de i det hele tatt har vært gunstige.
Forslaget innebærer et forslag om frihetsberøvelse som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn.
Det er best å stoppe opp ved de lovene vi har og vurdere dem først om de er bra. Vi behøver ikke videre begrensninger.
I et demokratisk samfunn skal politikerne og myndigheter arbeide for borgerne og deres beste, ikke for WHO eller andre som legger føringer. Det er i orden å lytte til dem, men det bør være lov å si nei takk og gjøre egne vurderinger.