Høringssvar fra Eva Efterdal

Dato: 27.02.2023

Nei. Ikke noe karantene leir. Er jeg syk holder jeg meg hjemme til jeg er frisk, ikke noe nytt slik har jeg levd i 70 år og slik skal jeg fortsette. Jeg er født fri og skal dø fri.