Høringssvar fra Ragnar Larsen

Dato: 10.04.2023

Dette forslag til endringer bryter med menneskerettighetene. Forslag til endringer må forkastes.

mvh Ragnar Larsen