Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 295432

Dato: 11.04.2023

Jeg er dypt uenig endring i denne loven. Det er en inngripen i menneskerettigheter.

Jeg mener at ethvert menneske skal selv bestemme over seg selv, deriblant valg av vaksiner osv som inngår i dette.