Høringssvar fra Hallvard Olaisen

Dato: 07.04.2023

Forslaget strider mot Grunnlovens ordlyd så vel som de forfatnings- og menneskerettighetsprinsipper denne bygger på, og er dessuten unødvendig i tillegg til de hjemler smittevernloven allerede gir.

Jeg stemmer i mot forslaget om endringer av smitteloven.