Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125559

Dato: 04.03.2023

Nei til endringer! Vi må aldri underlegge oss WHO!