Høringssvar fra Margherita Mander

Dato: 11.04.2023

Jeg er imot dette forslaget.

Tiltakene har som eneste resultat å ødelegge livskvaliteten med svært dårlige fysiske og psykiske konsekvenser, spesielt for barn og mennesker som bor i storbyer, som blir utsatt for enormt stress.

Og alt dette uten å oppnå noe positivt resultat i det hele tatt: alle har fått korona uansett, vaksinerte og uvaksinerte, med eller uten lockdown