Høringssvar fra Anita Thøgersen

Dato: 10.04.2023

Norge er og skal være en rettsstat.
Vi har grunnlov og menneskerettigheter som ikke kan overgås.
Det er derfor enhver representants plikt å forkaste dette forslaget.
Dette forslaget bryter med Grunnloven og menneskerettigheter og må ikke brytes eller endres uansett grunn eller påstand. En hver må få styre over sin egen kropp og sitt eget liv, uten de dyptgripende reglene vi har hatt og det umenneskelige presset vi hadde. Vi ser jo nå at det meste av tiltakene ikke virket, men har ødelagt mange menneskers liv både med konkurser, tap av arbeid og lidelser etter bivirkninger og død. Håper dere legger dette dødt.