Høringssvar fra Evelyn Rudi

Dato: 27.02.2023

Jeg vil på det sterkeste protestere mot at de norske myndighetene skroter både menneskerettighet og den norske rettsstat ved å permanent innføre denne loven! Slik vi har sett det, var covid å sammenligne med influensa, og gjennomsnittlig alder på de som døde var 84 år - altså OVER gjennomsnittlig levealder i Norge! Dette er et så stort brudd på vår frihet og våre rettigheter at jeg har ikke ord! Dette bør skrotes UMIDDELBART! Og jeg og MANGE med meg FORLANGER å bli hørt!