Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144617

Dato: 10.03.2023

Nei til endring i smittevernloven.