Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 211363

Dato: 06.02.2023

Jeg vil stemme imot dette forslaget pga veldig mange problemer opp imot Grunnloven og innskrenking av demokratiske friheter og rettigheter. Jeg ønsker at forslaget forkastes i sin helhet. Det trengs ingen forlengelse av frihetsinnskrenkende lover. I et demokrati skal statens potensielle maktmisbruk være under sterk kontroll.