Høringssvar fra Bente Claussen - psykoterapeut og coach

Dato: 11.04.2023

Dette forslaget går langt utover hva et demokrati skal være, det er direkte krenkende. Går loven igjennom, vil vi mer ligne et diktatur styrt av globalistene. Vi er frie mennesker og Naturetten er vår lov!

Jeg er sterkt i mot forslaget og det må slettes.