Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 718332

Dato: 27.02.2023

NEI til "isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet"

NEI til "innreisekarantene, vedta møteforbud, stenge virksomheter".