Høringssvar fra Merete Andersen

Dato: 11.04.2023

Dette lovforslaget med endring i smittevernloven aksepteres ikke!