Høringssvar fra Eva S. Pettersen

Dato: 11.04.2023

NEI til endringer i smittevernsloven! Endringer i denne loven strider mot Den norske grunnloven, samt strider mot folkeretten. Hvert enkelt individ har sin frihet til å velge selv hva som er best for sin egen helse og kropp!