Høringssvar fra Britt

Dato: 09.04.2023

Jeg sier NEI til endringene i smittevernloven da det strider mot grunnloven, menneskerettighetene, demokratiske prinsipper og mennneskers soleklare rett til å bestemme over egen kropp og helse. Den WHO erklærte pandemien som vi nettopp har vært igjennom viser med all tydelighet hvilke skader ,slike tiltak som det vil gis rom for om dette blir innført, som blir påført mennesker, samfunn og våre levevilkår.
Det er folket som bestemmer hvordan samfunnet skal utvikle seg gjennom vårt suverenitet, autonomi og lederskap.

Å innføre disse reglene vil legge grunnlaget for at ansiktsløse byråkrater og andre i maktposisjoner misbruker sin makt slik vi har sette en rekke eksempler på i verden under pandemien. Også i Norge. Indirekte injeksjonstvang har også påført millioner av mennesker skader og lidelser OG DET MÅ ALDRI SKJE IGJEN.

DERFOR NEI TIL ENDRINGER I SMITTEVERNLOVEN SOM KAN GI MYNDIGHETENE UFORDELAKTIV MULIGHET TIL MAKTMISBRUK, SLIK VI HAR SETT EKSEMPLER PÅ.