Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270917

Dato: 11.04.2023

Jeg sier nei til endringer i smittevernloven (isolering og smittegarantene) og helseberedskspsloven ( medisinsk utstyr).