Høringssvar fra Ida Jektvik

Dato: 10.04.2023

Nei til statlig overformynderi og brudd på grunnloven og menneskerettigheter uansett situasjon. Innføring er et svik mot den norske befolkning. Politikere har vist seg å ikke være egnet til å ta avgjørelser under en pandemi. Når avgjørelser blir økonomisk og politisk motivert er det ikke til det beste for folket. Folkehelseinstituttet frarådet nedstengning og isolasjon, ingen lyttet til ekspertisen og det er ingenting som tyder på at politikerene vil høre neste gang heller. Nei!!