Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 359831

Dato: 11.04.2023

Jeg er mot dette forslaget.