Høringssvar fra Heidi

Dato: 08.02.2023

Vi treng ingen ny smittevernlov.

Smitten som farer rundt er menneskapt, få heller fjernet disse menneskene.