Høringssvar fra Siv Unni Kolpus

Dato: 11.04.2023

Nok en gang ser vi et lovforslag som er et klart brudd på Grunnloven og overføring av makt til ikke folkevalgte representanter.

Vi sier NEI!!!!!