Høringssvar fra Factototum

Dato: 29.03.2023

Til regjeringen

Jeg protesterer mot regjeringens foreslag om å innføre en ny og permanent forskriftshjemmel som vil gjøre det mulig å isolere befolkningen igjen, sette folk i karantene og begrense bevegelsesfriheten, og sette de av oss som ikke vil lystre i sosial gapestokk.

De virker ubetydelige, disse forskriftene som regjeringen Støre foreslår forlenget. Men det er fordi de er gjemt inne i en høring på regjeringens nettsider hvor bare nerder og konspirasjonsteoretikere går for å følge med på hva som skjer. Men jeg er ingen nerd, jeg er et voksent, myndig mennesker som ikke vil dyttes rundt av maktmennesker.

Vi følger med, for disse små skrittene tar oss et lite skritt nærmere et totalitært samfunn. De trådene som blir spunnet, som hver for seg virker små og ufarlige, blir etter hvert til edderkopp-nettet vi fanges i. Jeg og mange med meg vil ikke fanges, hverken i WHOs, WEFs eller en norsk regjerings nett.

Enda verre kan det bli hvis et sertifikat kobles mot en betalingstjeneste, som for eksempel Google Pay, Apple Wallet eller Vipps. Noe som er mulig. Teknologien er der. Og viljen. Dere husker sikkert at DNBs administrerende direktør Kjerstin Braathen foreslo å bruke Vipps system som grunnlag for koronasertifikatet under nedstengingen. Når en ny digital valuta – Central Bank Digital Currency eller CBDC – blir introdusert vil det skape enda større muligheter for kontroll.

Dere blir selv fanget i dette spillet. Her er en god artikkel som gir et bilde av hva den nye digitale valutaen kan brukes til:https://brownstone.org/articles/covid-to-cbdc-to-full-control/

Svaret er NEI til denne typen totalitære tiltak. Hanne Herrman