Høringssvar fra Nina E. B.

Dato: 11.04.2023

Jeg ønsker ikke at denne loven skal vedtas. Jeg tror de aller fleste menneskene i Norge ønsker at landet vårt skal styres etter grunnloven vår, vi skal bo i et fritt og demokratisk land! Dette går under radaren på de aller fleste i dette landet, en skam!