Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 158248

Dato: 28.03.2023

Dette må stoppes nå og disse personene politikere må tiltales og straffes!