Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 933308

Dato: 02.03.2023

NEI til smitteværnlovens endringer