Høringssvar fra Arne Martin Ballo Dimmen

Dato: 11.04.2023

Et klart og tydelig NEI.

Lovforslaget er direkte udemokratisk, ev.endringer bør kun skje ved folkeavstemning - eller til nød ved rettsavgjørelse.

Minner dere også denne gang på å huske vår grunnlov - samt grunnleggende menneskerettigheter - rettigheter som vi har valgt DERE til å ivareta, på vegne av folket.

Nå er det nok, takk!