Høringssvar fra Runi Tomter Hansen

Dato: 11.04.2023

Det er svært bekymringsfullt at Norske politikere og byråkrati ønsker å gi seg selv så store fullmakter som dette innebærer. Jeg er sterkt imot forslaget og mener at dette fratar oss borgere rettigheter under grunnloven.