Høringssvar fra Vigdis Torild

Dato: 01.03.2023

Norge skal ha selvkontroll på smittevernet og beredskapen. Alle land har ulike behov og kjenner best sine innbyggere, derfor NEI til å sette bort til WHO, den gruppen / org skal forsatt kunne tilby rådgivning på helsespørmål.