Høringssvar fra Steinar Venås

Dato: 06.03.2023

Nei til tvangstiltak til høring! Jeg godtar ingen tvangsmedisinering og tvungne tiltak som gir staten adgang til at frie mennesker skal interneres mot sin vilje eller tvangsmedisineres.

Norge er og skal forbli et fritt land. Frihet til å bestemme over egen kropp, bevegelsesfrihet og talefrihet er nødvendig for et demokrati.

Nei til høringen om å endre Smittevernloven i tråd med WHO. Ingen organisasjon skal kunne overstyre Norsk lov og loven skal ikke kunne endres for å tekkes noen organisasjon.