Høringssvar fra xaiot Thorkildsen

Dato: 28.03.2023

Norge er et fritt og selvstendig land. Med ansvarlige gode borgere. Norge skal IKKE overstyres av et WHO som kan overstyre Norges lover og frihet.